Du er her:
  • Brev
    Registrant: CHRISTIAN [FREDERIK GOTFRIED] FRIELE
    Leveår: 1821–99
    Kort beskrivelse: norsk redaktør.
1851 juridisk embetseksamen. 1854 stortingsreferent i Morgenbladet, fra 1857 fungerende redaktør og 1865–93 sjefredaktør. Kjent for sine skarpe meningsytringer, men skilte samtidig mellom reportasje og polemikk og bragte utførlige og upartiske referater fra offentlige forhandlinger. Under hans ledelse var Morgenbladet Norges ledende politiske avis, og den ble i 1860–70-årene et konservativt, regjeringsvennlig kamporgan. Friele var mindre interessert i kulturelle og litterære spørsmål (NBL; NBL 2. utg.). Var mye sammen med Ibsen under hans Kristiania-opphold 1874 (Edvardsen 2003, 86). Modell for hovedpersonen i Bjørnsons Redaktøren (1874).
 
Omtalt iKommentar
J. Bravo 26/1 1870  
M. Birkeland 9/4 1872  
F. Hegel 24/11 1873  
M. Grønvold 6/11 1878