• Brev
    Registrant: [JOHAN] ERNST [WELHAVEN] SARS
    Leveår: 1835–1917
    Kort beskrivelse: norsk historiker.
Nevø av dikteren J.S. Welhaven. Elev ved Bergen Katedralskole, der han gikk sammen med Lorentz Dietrichson og Jonas Lie. 1860–74 assistent i Riksarkivet, fra 1869 dessuten universitetsstipendiat. Publiserte 1858–65 Norge under Foreningen med Danmark, den første omfattende fremstilling av norsk historie i foreningstiden. Tilhørte rundt 1860 hollenderkretsen, men distanserte seg fra midten av 1860-årene fra deres unionsvennlige skandinavisme og konservatisme og ble sammen med Vinje midtpunktet i døleringen. Denne gruppen startet 1867 i bladet Vort Land, en fortsettelse av Vinjes Dølen, en kampanje mot forslaget fra den andre svensk-norske unionskomité om å utdype det unionelle fellesskapet mellom Norge og Sverige. 1869 ble Sars stipendiat i historie etter L.L. Daae. 1870–71 holdt han en forelesningsrekke som introduserte positivismen ved universitetet. Publiserte 1873 første bind av sitt hovedverk Udsigt over den norske Historie (hos Albert Cammermeyer, b. 2 utkom 1877). 1874 ekstraordinær professor i historie etter initiativ fra deler av stortingsopposisjonen og under motstand fra kristelig-konservative kretser ved universitetet. Utgav 1877–78 sammen med J. Lieblein Nyt norsk Tidsskrift, som tok mål av seg å formidle moderne, europeiske åndsretninger i Norge. Var 1879 med på å reise kampen for et såkalt rent norsk flagg sammen med bl.a. Bjørnson. Utgav 1882–87 sammen med Olaf Skavlan Nyt Tidsskrift, som ble et viktig litterært organ. Publiserte 1882 Historisk Indledning til Grundloven, et historisk forsvar for Venstre i forfatningsstriden. Fullførte 1891 Udsigt over den norske Historie (1873–91, 4 b.), med en tolkning av sammenhengen i norsk historie som ble mobilisert bak Venstres unionspolitikk i 1890-årene. Utgav 1892–95 Nyt Tidsskrift : ny Række sammen med Christen Collin, Sigurd Ibsen og Arne Løchen. Bidro senere til Sigurd Ibsens tidsskrift Ringeren (1898–99). Utgav 1904 Norges politiske historie 1815–1885, videreført for perioden 1885–1905 i Norges historie fremstillet for det norske folk (b. 6, del 2, 1909) (HFL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
[1891]  
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 5/10 1866  
G. Brandes 30/1 1875  
N. Lund 30/11 1879  
O. Skavlan 12/11 1881  
Stortinget 13/6 1888  
Ukjent [oktober 1891]  
Stortinget [mai 1895]  
Si. Ibsen 26/7 1895  
Nikolai 2. [juni 1899]