Du er her:
  • Brev
    Registrant: SIGURD IBSEN
    Leveår: 1859–1930
    Kort beskrivelse: norsk diplomat, politiker og forfatter, Henrik og Susanna Ibsens sønn.
Født 23. desember 1859 i Kristiania. Flyttet fire år gammel med foreldrene til Roma og åtte år gammel til Dresden. 1868–75 elev ved en privatskole i Dresden, som fra 1873 var ledet av Paul Mochmann. 1875–78 elev ved Kgl. Maximilians-Gymnasium i München. Fulgte vinteren 1878–79 forelesninger i rettslære, økonomi o.a. ved universitetet i Roma. 1882 doktorgrad ved universitetet i Roma på avhandlingen La Camera Alta nel governo rappresentativo, en studie av førstekammerets stilling i representative demokratiske systemer. Publiserte 1883–84 «Statsbegrebets udvikling gjennem tiderne» i Nyt Tidsskrift. 1884 ansatt i indredepartementets handels- og konsulatkontor. Fra 12. januar til 18. desember 1885 ulønnet attaché i utenriksdepartementet i Stockholm. Ble 18. desember tildelt norsk attachéstipend og arbeidet april 1886 – august 1888 ved legasjonen og generalkonsulatet i Washington, med opphold i New York desember 1886 – mai 1887. Den 13. juli 1888 innvilget overflytting til Wien, der han tjenestegjorde fra høsten 1888 til attachéstipendets utløp 31. desember 1889 (Langslet 2004, 74, 79; NBL; S. Ibsen 1997, 45–160). Da attachéstipendet utløp forlot Sigurd Ibsen diplomatiet. Han forklarte våren 1890 sin avgjørelse i en avisartikkelserie som vakte stor oppsikt og diskusjon. Hadde til 1899 ingen fast ansettelse og livnærte seg ved skribentvirksomhet. Oversatte dessuten farens arbeider til tysk (Baumeister Solness 1893, Klein Eyolf 1895, John Gabriel Borkman 1897) og fulgte moren på hennes mange og lange kuropphold i utlandet. Utgav 1891 Unionen, der han argumenterte for Norges rett til eget utenriksstyre. 11. oktober 1892 gift med Bergliot Bjørnson. Utgav 1894 Mænd og magter. Tok 1895 til orde for å opprette et professorat i sosiologi, holdt vinteren 1896–97 en serie forelesninger i faget, men ble av universitetets bedømmelseskomité ikke funnet kompetent til professorat. Gav 1898–99 ut tidsskriftet Ringeren med bl.a. Bjørnson, Ernst Sars og Arne Garborg som medarbeidere. Gikk her i «Nationalt kongedømme» inn for å oppløse unionen, men samtidig velge en Bernadotte som norsk konge. Ble 1899 ekspedisjonssjef i indredepartementet for å bygge opp et utenrikskontor. Etter å ha utredet spørsmålet om et særskilt norsk konsulatvesen (1901) ble han 1902 medlem av den annen konsulatkomité. 21. april 1902 – 22. oktober 1903 statsråd i Otto Blehrs regjering og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm. Konflikt mellom Ibsen og forsvarsminister Georg Sverdrup medvirket til at regjeringen sprakk. I Francis Hagerups følgende samlingsregjering var Ibsen 22. oktober 1903 – 11. mars 1905 statsminister i Stockholm. Våren 1905 innså han at unionen måtte briste. Han mente imidlertid det måtte skje ved forhandling, nytt stortingsvalg og grunnlovsendring, og han ble derfor holdt utenfor Christian Michelsens nye regjering som gjennomførte unionsoppløsningen juni 1905. Var etter dette ute av norsk politikk. 1906 valgt til medlem av den faste voldgiftsdomstolen i Haag. Bodde fra 1923 i nærheten av Bolzano. Sigurd Ibsen utgav flere bøker, bl.a. den filosofisk-politiske Menneskelig kvintessens (1911) og to dramaer, Robert Frank (1914) og Erindringens tempel (1917). 1992 utgav Helge Nordahl Videnskab og mystik og andre essays, 1997 ble utdrag av brev til foreldrene utgitt av Bodil Nævdal i Bak en gyllen fasade, og 2004 utkom Lars Roar Langslets biografi Sønnen (NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
21/8 1877  
12/9 1877  
30/8 1880  
3/9 1880  
18/9 1880  
4/7 1884  
9/7 1884  
20/7 1884  
9/8 og 10/8 1884  
27/8 1884  
8/9 1884  
24/9 1884  
10/4 1891  
8/2 1893  
20/12 1894  
17/6 1895  
14/7 1895  
26/7 1895  
30/5 1897  
 
Omtalt iKommentar
Karl 15. 10/3 1863  
Kirke- og undervisningsdep. (norsk) 8/10 1863  
B. Bjørnson 16/9 1864  
B. Bjørnson 28/1 1865  
M. Thoresen 3/12 1865  
B. Bjørnson 5/5 1866  
M. Thoresen 28/5 1866  
M. Thoresen 15/10 1867  
F. Hegel 24/2 1868  
Kirke- og undervisningsdep. (norsk) 16/2 1869  
F. Hegel 20/2 1869  
M. Schneekloth 23/3 1869  
J. Bravo 17/6 1869  
G. Brandes 15/7 1869  
F. Hegel 19/7 1869  
H. Stousland 26/9 1869  
J.H. Thoresen 17/12 1869  
M. Thoresen 29/5 1870  
R. Schulerud 9/6 1870  
F. Hegel 2/7 1870  
J.H. Thoresen 13/1 1871  
K. Bomhoff 22/1 1871  
M. Birkeland 28/10 1871  
Ukjent 23/11 1871  
J.H. Thoresen 22/2 1872  
J.H. Thoresen 1/5 1872  
J.H. Thoresen 27/9 1872  
J.H. Thoresen 9/6 1873  
Su. Ibsen 25/6 1873  
F. Hegel 30/12 1873  
F. Hegel 27/6 1874  
Su. Ibsen 13/11 1874  
Su. Ibsen 15/11 1874  
J.H. Thoresen 21/11 1874  
L.L. Daae 4/2 1875  
J.H. Thoresen 14/2 1875  
K. Maurer 29/3 1875  
K. Maurer 8/4 1875  
J.H. Thoresen 26/8 1875  
N. Lund 25/10 1875  
F. Hegel 31/12 1875  
J.H. Thoresen 21/9 1876  
J. Paulsen 3/6 1877  
F. Hegel 29/7 1877  
N. Lund 5/8 1877  
Su. Ibsen 21/8 1877  
Su. Ibsen 12/9 1877  
F. Hegel 1/10 1877  
J. Krebs 10/10 1877  
J.H. Thoresen 10/10 1877  
C. Paus 18/11 1877  
A. Larsen 19/7 1878  
B.E. Bendixen 21/7 1878  
F. Hegel 2/8 1878  
M. Grønvold 6/11 1878  
M. Grønvold 30/12 1878  
M. Grønvold 9/3 1879  
B.E. Bendixen 11/3 1879  
L. Dietrichson 18/4 1879  
J. Lie 25/5 1879  
M. Grønvold 27/6 1879  
E. Gosse 4/7 1879  
M. Grønvold 23/9 1879  
F. Hegel 1/11 1879  
F. Hegel 15/2 1880  
L. Passarge 19/5 1880  
F. Hegel 31/5 1880  
F. Hegel 16/7 1880  
Oscar 2. 20/7 1880  
F. Hegel 8/8 1880  
Kirkedepartementet 5/10 1880  
N. Lund 15/10 1880  
F. Hegel 25/10 1880  
F. Hegel 12/11 1880  
E. Gosse 26/11 1880  
L. Daae 6/1 1881  
N. Lund 24/1 1881  
J.H. Thoresen 9/3 1881  
H.E. Berner 27/3 1881  
N. Lund 5/4 1881  
F. Hegel 18/6 1881  
C. Collett [august 1881]  
F. Hegel 30/9 1881  
N. Lund 6/2 1882  
J. Lie 22/6 1882  
N. Lund 23/6 1882  
B. Bjørnson 4/8 1882  
F. Riis 21/8 1882  
F. Hegel 30/8 1882  
F. Hegel 28/10 1882  
N. Lund 27/12 1882  
F. Hegel 11/1 1883  
F. Hegel 21/2 1883  
G. Sibbern 22/3 1883  
O.A. Bachke 30/11 1883  
C. Hochschild 17/4 1884  
C. Schweigaard 22/5 1884  
F. Hegel 14/6 1884  
G. Brandes 25/6 1884  
N. Lund 25/6 1884  
T. Caspari 27/6 1884  
F. Hegel 29/6 1884  
Su. Ibsen 4/7 1884  
Su. Ibsen 28/7 1884  
Su. Ibsen 19/8 1884  
Su. Ibsen 30/8 1884  
F. Hegel 2/9 1884  
Su. Ibsen 17/9 1884  
L. Josephson 20/9 1884  
K. Bjørnson 23/9 1884  
V. Vasenius 25/9 1884  
C.A. Myhlenphort 28/9 1884  
Su. Ibsen 3/10 1884  
F. Hegel 5/10 1884  
F. Hegel 18/10 1884  
G. Heiberg 20/10 1884  
F. Hegel 30/10 1884  
N. Lund 10/1 1885  
F. Hegel 11/2 1885  
F. Hegel 2/3 1885  
L. Josephson 9/4 1885  
F. Hegel 11/7 1885  
O. Richter 26/9 1885  
F. Hegel 4/12 1885  
B. Bjørnson 22/12 1885  
F. Hegel 24/12 1885  
F. Hegel 28/1 1886  
N. Lund 17/2 1886  
Politiken 19/4 1886  
N. Lund 28/6 1886  
F. Hegel 6/11 1886  
F. Hegel 29/11 1886  
F. Hegel 19/12 1886  
Su. Ibsen 21/12 1886  
N. Lund 26/4 1887  
F. Hegel 1/6 1887  
F. Hegel 12/6 1887  
F. Hegel 2/12 1887  
J. Hegel 1/6 1888  
J. Lie 28/12 1888  
Su. Ibsen 5/3 [1889]  
L. Gröbner 1/7 1889  
C. Snoilsky 19/8 1889  
E. Stang 11/12 1889  
E. Bardach 30/12 1889  
E. Bardach 18/9 1890  
L. Gröbner 13/10 1890  
J.H. Thoresen 2/1 1891  
A. Larsen 2/6 1891  
H. Schrøder 13/9 1891  
J. Hegel 5/10 1891  
W. Archer 11/11 1891  
E. Klingenfeld 16/12 1891  
M. Grønvold 7/1 1892  
G. Geijerstam 29/3 1892  
N.C. Vogt 10/4 1892  
J. Hegel 4/10 1892  
A. Larsen 30/10 1892  
J. Elias 7/11 1892  
J. Elias 3/12 1892  
J. Hegel 18/9 1893  
B. Ibsen 15/6 1894  
J. Hegel 1/10 1894  
A. Larsen 14/10 1894  
A. Larsen 27/10 1894  
J. Hegel 8/12 1894  
Su. Ibsen 11/12 1894  
Su. Ibsen 28–29/12 1894  
Su. Ibsen 5/1 1895  
Su. Ibsen 13/1 1895  
Su. Ibsen 26/1 1895  
Su. Ibsen 6/2 1895  
Su. Ibsen 16/2 1895  
Su. Ibsen 12/3 1895  
Su. Ibsen 23/3 1895  
Su. Ibsen 3/4 1895  
Su. Ibsen 13/4 1895  
Su. Ibsen [27/4 1895]  
Su. Ibsen [april 1895]  
Su. Ibsen 7/5 1895  
Su. Ibsen 21/6 1895  
W. Archer 27/6 1895  
Su. Ibsen 2/7 1895  
Su. Ibsen 9/8 1895  
Su. Ibsen 22/9 1895  
A. Larsen 21/10 1896  
M. Thoresen 11/4 1897  
M. Prozor 16/4 1897  
Su. Ibsen 13/6 1897  
B. Bjørnson 15/6 1897  
Su. Ibsen 2/7 1897  
Felix Bloch Erben 7/3 1898  
W. Archer 8/1 1900  
W. Archer 28/1 1900  
Su. Ibsen 13. [juni 1900]