Du er her:
  • Brev
    Registrant: LUDVIG LUDVIGSEN DAAE
    Leveår: 1834–1910
    Kort beskrivelse: norsk historiker.
Utdannet klassisk filolog. 1863–69 adjunktstipendiat, 1869–76 universitetsbibliotekar. Tilhørte hollenderkretsen og fulgte dennes utvikling i konservativ retning utover 1860-årene. Skrev fra 1868 i Morgenbladet. Identifiserte seg med den dansk-norske felleskultur og markerte seg som sterk motstander av Bjørnson, bl.a. mot hans gjenvalg som formann i Studentersamfundet 1870. 1876–1910 professor i historie. Somrene 1875 og 1879 arkivstudier i Lübeck, Rostock, Hamburg og andre tyske hansa- og universitetsbyer. Publiserte 1879 sin betydeligste enkeltavhandling, Kong Christiern den førstes norske Historie, utgitt som festskrift til Københavns Universitets 400-årsjubileumsfest, der Daae også ble kreert til æresdoktor. Deltok under forfatningskampen i 1880-årene på Høyres side med kritikk av J.E. Sars’ og Bjørnsons skrifter, som folkemøtetaler og som medstifter av Akers Grundlovsforening (NBL; NBL 2. utg.). Publiserte ellers bl.a. «Danske og norske Forlæggere» i Striden om norske Forfattere og danske Forlæggere 1880, 76–82 (opprinnelig i Morgenbladet 1879 nr. 343A), «Nekrolog over Overlærer Jakob Løkke» i Morgenbladet 1881 nr. 271, Om Ludvig Holberg (1885) og «Paul Botten Hansen» i Vidar : Tidsskrift for Videnskab, Literatur og Politik 1888, 307–57 (HFL).
 
Mottaker avKommentar
4/2 1873  
23/2 1873  
27/5 1873  
[desember 1874]  
4/2 1875  
10/3 1875  
20/11 1888  
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 5/10 1866  
M. Birkeland 10/10 1871  
F. Hegel 6/2 1873  
F. Hegel 9/3 1873  
F. Hegel 9/5 1873  
A. Larsen 30/6 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
F. Hegel 12/10 1873  
M. Grønvold 6/11 1878