• Brev
    Registrant: ILLUSTRERET NYHEDSBLAD
    Kort beskrivelse: norsk illustrert ukeblad.
Utgitt i Kristiania 1851–66 med undertittel «Ugentlige Efterretninger om Nutidens vigtigste Begivenheder og Personligheder, samt Dagens Nyheder, offentlig og selskabeligt Liv, Videnskab og Kunst etc.» , og det meste av sin levetid redigert av Paul Botten-Hansen. Botten-Hansen fikk med seg en rekke av landets fremste forfattere som bidragsytere, deriblant Ibsen, A.O. Vinje, I. Aasen, P.Chr. Asbjørnsen, Camilla Collett, Jonas Lie, P.A. Munch og Ernst Sars. Botten-Hansen skrev selv om litteratur og leverte biografiske artikler, og drev bladet frem til en av de fremste kulturpublikasjoner i norsk pressehistorie. Stor vekt ble lagt på illustrasjonene, som gjorde bladet kostbart i drift. Da det nådde et subskribenttall på over 1400 i 1860, mente Botten-Hansen at «intet Tidsskrift – endog ikke de populære i selve Danmark – har en saa stor Udbredelse som vort Blad nu kan glæde sig ved» (Tveterås 1950–96, b. 3,99). Ibsen fikk publisert en rekke tekster her: dikt, artikler og dramaer som tilleggshefter. Gjennom flere positive anmeldelser, omtaler og den første biografien over Ibsen 1863 ble bladet en av de viktigste støttespillerne for Ibsen i norsk offentlighet. Bjørnson var mindre begeistret for bladet, og gjennom Jonas Lie, som en periode eide det, fikk Bjørnson satt inn sin venn Fr. Bætzmann som anonym redaktør april 1864 – juli 1865. Deretter kom Botten-Hansen tilbake som redaktør, men 1866 måtte Illustreret Nyhedsblad gå inn, delvis pga. konkurransen fra Bjørnsons Norsk Folkeblad (HFL; Tveterås 1950–96, b. 3, 99–100; NBL 1, 634).
 
Mottaker avKommentar
[18/3 1860]  
19/6 1865