Du er her:
  • Brev
    Registrant: PETER CHRISTEN ASBJØRNSEN
    Leveår: 1812–85
    Kort beskrivelse: norsk eventyrsamler og naturforsker.
Gav 1841–44 og 1851 sammen med Jørgen Moe ut samlinger av norske folkeeventyr. 1845 og 1848 gav han i eget navn ut Norske Huldreeventyr og Folkesagn i to bind. Det siste inneholder sagnene om Per Gynt. Utgivelsene fikk stor betydning for utviklingen av en norsk stil i skriftspråket. 1860–76 forstmester, fra 1864 også leder av statens torvdriftsundersøkelser. Publiserte en rekke skrifter om landbruksspørsmål, ernæringsforhold og matstell, bl.a. Fornuftig Madstel (1864) under pseudonymet Clemens Bonifacius. Gav 1871 ut en siste større eventyrsamling, Norske Folke-Eventyr : Ny Samling, med bistand av J. Løkke (NBL; NBL 2. utg.). Den kom 1876 i annen utgave hos Gyldendal i København. 1879 utkom også Norske Folke- og Huldreeventyr i Udvalg på Gyldendal, med illustrasjoner av norske kunstnere (Tveterås 1950–96, b. 2, 254–62).
 
Omtalt iKommentar
Det Akademiske Kollegium 6/3 1863a  
F. Hegel 8/8 1867  
M. Thoresen 15/10 1867  
N. Lund 25/10 1875  
F. Hegel 11/2 1885  
Stortinget 13/6 1888