Du er her:
  • Brev
    Registrant: IVAR [ANDREAS] AASEN
    Leveår: 1813–96
    Kort beskrivelse: norsk språkforsker og forfatter.
Som selvlært bondesønn i et opplysningspreget miljø på Sunnmøre begynte Aasen 18 år gammel som skoleholder, etter å ha avlagt «prosteprøve» hos Susanna Ibsens far Hans Conrad Thoresen i Stokksund i Herøy. 1833–35 leste han latin, historie, geografi, retorikk og diktekunst hos Thoresen med tanke på videre studier, noe Aasen imidlertid slo fra seg. 1835–42 var han huslærer hos Susannas onkel, kaptein Ludvig Daae (1792–1879) på Solnør i Skodje. På denne tid begynte arbeidet med hans livsverk: å etablere et eget norsk skriftspråk basert på landets dialekter, til avløsning av dansk. 1842–46 reiste han over store deler av landet med stipendmidler fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Utgav 1848 Det norske Folkesprogs Grammatik og 1850 Ordbog over det norske Folkesprog. 1852 lanserte han offentlig tanken om et nytt skriftspråk, og 1853 presenterte han forslag til norm i Prøver af Landsmaalet i Norge. 1855 utgav han syngespillet Ervingen (premiere på Kristiania Norske Theater 29. april 1855, på Christiania Theater 17. mai 1865) og 1863 diktsamlingen Symra. Gav også ut Norske Ordsprog (1856), Norsk Grammatik (1864), Norsk Ordbog (1873) og Norsk Navnebog (1878) (NBL 2. utg.; Sæther 2008, 17–18, 21).
 
Mottaker avKommentar
5/8 1893  
 
Omtalt iKommentar
D.C. Danielssen 26/2 1875