Du er her:
  • Brev
    Registrant: [JACOBINE] CAMILLA f. Wergeland COLLETT
    Leveår: 1813–95
    Kort beskrivelse: norsk forfatterinne og kvinnesaksforkjemper.
Søster av Henrik Wergeland. I 1830-årene svermet hun for brorens litterære rival J.S. Welhaven. 1841 gift med Jonas Collett, som hun fikk fire sønner med. Publiserte 1841–43 anonymt, delvis i samarbeid med sin mann, noen essays og fortellinger i Den Constitutionelle. 1851 enke. Fra høsten 1852 ett år i København, der hun bl.a. hadde omgang med Johan Ludvig og Johanne Luise Heiberg. Skrev her romanen Amtmandens Døttre. Etter oppmuntring fra Johan Ludvig Heiberg utgav hun den ved juletider 1854 (anonymt), og skrev raskt et bind til, utgitt 1855. Publiserte 1861 Fortællinger af Forf. til Amtmandens Døttre og 1863 den selvbiografiske I de lange Nætter og Et undersøisk Parlament. Fra 1862 var hun nesten konstant på reise, vanligvis i Norge om somrene, ellers i København, Stockholm, Berlin, München, Paris og Roma. Utgav 1868 en samling Sidste Blade : Erindringer og Bekjendelser. 1872 og 1873 utkom to nye bind med tittelen Sidste Blade, det siste med hennes fulle navn på tittelbladet. Begge bind var kampskrifter for kvinnesaken, som hun gav ut på egen bekostning. 1876 tildelt diktergasje av Stortinget, med halvparten av beløpet tilstått mannlige forfattere. 1877 utkom Fra de stummes Lejr, en gjennomgang av kvinnefigurer hos Goethe, Byron, Ibsen, Lie o.a., og 1879 artikkelsamlingen Mod Strømmen. I 1870-årene møtte hun Ibsen under opphold i Dresden januar–februar 1872 og i München desember 1876 – februar 1877 og april–mai 1877. Kom julen 1880 til Roma, reiste sørover i Italia våren 1881, deretter tilbake til Roma og videre til Paris. Skrev i Nyt Tidsskrift «Om Henrik Ibsens ‹Gengangere›» (1884, 479–80) og «Brev til digteren Ibsen» (1885, 551–56) i anledning Ibsens strid med Studentersamfundet. Utgav 1885 Mod Strømmen : ny Række. Skrev 1886 om Peer Gynt på Dagmarteatret (Aftenposten nr. 31). 26. februar 1887 offentliggjorde hun i det danske Dagbladet «En Protest» mot G. Brandes etter at han i en anmeldelse av del to av Strindbergs Giftas hadde gitt henne skylden for å ha startet kjønnskrigen. Feiret januar 1893 sin 80-årsdag i Kristiania, og returnerte i april til København. Oppholdt seg sommeren 1894 på Modum Bad og bodde den siste tiden flere ulike steder i Kristiania. Døde 6. mars 1895. 1926 utkom hennes dagbok og erindringer om forholdet til Welhaven i Optegnelser fra ungdomsaarene (Ibsen-bibliografien; HFL; NBL; NBL 2. utg; Steen 1954, 152–56, 209, 212, 319–23, 343–44)).
 
Mottaker avKommentar
16/2 1877  
[oktober 1877]  
20/11 1879  
[august 1881]  
17/1 1883  
3/5 1889  
3/5 1892  
23/1 1893  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 27/12 1871  
F. Hegel 19/1 1872  
J. Bravo 16/2 1872  
L. Dietrichson 29/4 1877  
J. Krebs 10/10 1877  
F. Hegel 15/2 1880  
F. Hegel 14/4 1880  
O. Wergeland 30/3 1884  
Ukjent [16/1 1893]  
Su. Ibsen 12/3 1895