Du er her:
Sakprosa - artikler
Aviser og tidsskrifter var en viktig publiseringskanal for Ibsen. Her publiserte han ikke bare artikler, men også dikt og skuespill. I 1851 var Ibsen redaktør for Samfundsbladet og for Manden/Andhrimner.
 
TittelÅr
HOLBERGS POLITISKE KANDESTØBER1851
BEMÆRKNINGER ANGAAENDE OPSATSEN «OM SAMFUNDSBLADET»1851
KORTFATTET OVERSIGT OVER SAMFUNDETS HISTORIE1851
OM SAMFUNDSTHEATRET1851
ASYLET PAA GRØNLAND1851
PROFESSOR WELHAVEN OM PALUDAN‐MÜLLERS MYTHOLOGISKE DIGTE1851
«HAARPIDSK OG KAARDE», SKUESPIL I 5 AKTER AF K. GUTZKOW1851
OM SAMFUNDSBIBLIOTHEKET1851
«WILHELM TELL»1851
«EN BLASERET HERRE»1851
HANDLINGER OG TRÆK AF STORTHINGET1851
OPERA1851
NATVIG OG IRONIEN1851
BIDRAG TIL SVINESLÆGTENS KARAKTERISTIK, M. M.1851
«HULDRENS HJEM,» ORIGINALT SKUESPIL I TRE AKTER MED SANGE OG CHOR1851
GODTKJØBSARTIKLER1851
ETPAR FORSLAG1851
HANDLINGER OG TRÆK AF STORTHINGET1851
BRODERLANDETS SERVILE PRESSE1851
STORTHINGS‐SAGA1851
HATTEMAGERFEIDEN PAA RINGERIKE1851
STORTHINGS‐SAGA1851
STORTHINGS‐SAGA1851
STORTHINGS‐SAGA1851
BERGEN DEN 22de OKTOBER1851
NOGLE BEMÆRKNINGER FREMKALDTE VED P. J. STUB’S THEATEROPSATSER1851
POUL STUB SOM DRAMATISK KRITIKER1851
HVORLUNDE MAGISTER STUB BLEV SPARKET UD AF BERG. BL.1851
C. P. RIIS og H. Ø. BLOM1852
H. Ø. BLOM. – «TORDENSKJOLD»1852
HR. MANTZIUS’S DRAMATISKE FOREDRAG1853
JFR. ANNE DORTHEA FREYMANN1853
SHAKSPEARES «HAMLET»1855
OM KJÆMPEVISEN OG DENS BETYDNING FOR KUNSTPOESIEN1857
«THYRE BOLØXE OG HERREMANDEN»1857
«EN LANDSBYHISTORIE»1857
ANTON WILHELM WIEHE1857
«LORD WILLIAM RUSSELL»1857
EN BRUDEVIELSE1858
«GUDBRANDSDØLERNE»1858
ET TRÆK AF CHRISTIANIA DANSKE THEATERS BESTYRELSE1858
ENDNU ET INDLÆG I THEATERSAGEN1858
FORELØBIG SLUTNINGSBEMÆRKNING1858
GUIZOTS MEMOIRER1858
DANDSERINDERNE HEALEY1859
CHRISTIANIA NORSKE THEATER1859
«RIDEKNÆGTEN»1859
FISKERE I HAVSNØD1859
«FORTÆLLINGER AF DR. H.» OG «DANSKE LANDSBYHISTORIER»1860
VALDEMAR KRONES UNGDOMSHISTORIE1860
DET NORSKE THEATER1860
DE TO THEATRE I CHRISTIANIA1861
BALTZAR BOGISLAUS VON PLATEN1861
LIDT, MEN NOK OM THEATERAFHANDLINGEN I CHRISTIANIAPOSTEN1861
CHRISTIANIAPOSTENS SPALTEPROVIANTERING1861
I DET FORLØBNE SPILLEAAR1861
FORTÆLLINGER AF KLAUS GROTH1861
PARTI FRA ELSTAD I GUDBRANDSDALEN1862
OGSAA OM THEATERKRISEN1862
THEATERKRISEN1862
DEN FORESTAAENDE THEATERSÆSON1862
DER GIVES EN HEL STOR KLASSE AF THEATERSTYKKER1862
AT VOR TID ER REALISTISK1862
NORSKE SAGN1862
FRA VESTNÆS1862
CHRISTIANIA THEATERS REPERTOIRE1862
CHRISTIANIA THEATER1862
VED BRÆHEIMSVANDET I NORDFJORD1862
THEATERKOMMITTEENS INDSTILLING1862
«SEE TIDEN AN»1862
SIGURD SLEMBE1862
FORTÆLLINGER AF MAGDALENE THORESEN1863
«HUUSLÆREREN»1863
DEN FORSTÆRKEDE KOMMITTEE1863
NORDISK UNIVERSITETSTIDSKRIFT1863
«EYSTEIN MEYLA»1863
FANARAAKEN1863
KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET1865
NY TEATERBYGNING1877
FORSLAGET OM BIBLIOTHEKAREN1879