Du er her:
  • Brev
    Registrant: VILLE (Vilhelmine) f. Hage HEISE
    Leveår: 1838–1912
    Kort beskrivelse: dansk komponisthustru.
Datter av grosserer A. Hage. Gift 1859 med foregående Peter Heise (DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 27/3 1867  
P. Heise 9/5 1870  
P. Heise 16/6 1870  
P. Heise 7/2 1871