Du er her:
  • Brev
    Registrant: [PETER ANTON] ALFRED HAGE
    Leveår: 1803–72
    Kort beskrivelse: dansk forretningsmann og politiker.
Bror av H. Hage. Begynte 1832 i sin svogers kornforretning, ble fra 1841 kompanjong og opparbeidet firmaet til ett av Danmarks ledende eksport-import-foretak. Hans hus var samlingssted for forfattere, kunstnere og politikere. Hans datter Ville ble gift med komponisten Peter Heise, hans adoptivdøtre fra hans hustrus første ekteskap med billedhugger Vilhelm Bissen og Carl Ploug, mens Orla Lehmann var gift med hans søsterdatter. 1852 valgt første gang til Folketinget, der han tilhørte de nasjonalliberales venstre fløy. Hadde mange svenske forbindelser og var ledende i den skandinavistiske bevegelse (DBL). Var 1867 i Italia.
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 8/3 1867