Du er her:
  • Brev
    Registrant: VIGGO [LAURITS BENTHEIM] HØRUP
    Leveår: 1841–1902
    Kort beskrivelse: dansk journalist og politiker.
1873–77 medarbeider i den danske venstreavisen Morgenbladet. 1876–92 medlem av Folketinget. Ved Venstres splittelse 1878 sluttet han seg med Christen Berg til den radikale fløy. Da Berg 1884 sammen med de moderate dannet «det danske Venstre», ble Hørup leder av «europæerne» inntil gjenforeningen av hele Venstre 1886. Utgav januar 1881 – desember 1883 Morgenbladet sammen med Edvard Brandes og Berg. Etter bruddet med Berg grunnla Hørup og Brandes Politiken i oktober 1884 (Salmonsen).
 
Omtalt iKommentar
B. Harrison 27/2 1889