Du er her:
  • Brev
    Registrant: CHRESTEN [POULSEN] (Christen) BERG
    Leveår: 1829–91
    Kort beskrivelse: dansk politiker.
Ble som seminarist varig preget av grundtvigianismen. Tok 1850 skolelærereksamen og virket deretter som lærer. 1866–91 folketingsmedlem. 1870 en drivkraft i stiftelsen av det «forenede Venstre» som for første gang formulerte kravet om at regjeringen skulle være i overensstemmelse med folketingsflertallet. Etablerte i 1870-årene en rekke venstreaviser, bl.a. Morgenbladet (1873). Ved splittelsen av det forente Venstre i siste del av 1870-årene gikk Berg til den radikale gruppe. 1881–83 samarbeidet han med E. Brandes og V. Hørup om utgivelsen av Morgenbladet. Under den tilspissede konflikten mellom regjering og folketing i 1880-årene ble han representant for den passive motstandspolitikk (den såkalte visnepolitikk, etter Bergs ytring om at alt ville «visne i Hænderne» på det sittende ministerium). 1884 kom det til brudd mellom Berg og Hørup–Brandes, og Bergs tilhengere dannet «det danske Venstre» sammen med de moderate. Januar 1886 dømt til seks måneders fengsel etter et opptrinn på et politisk møte i Holstebro. Oktober 1886 ble venstregruppene samlet under Bergs ledelse. Med den voksende forhandlingsviljen i Venstre de følgende år ble imidlertid Bergs posisjon svekket, og 1887 gikk han av som partiets formann (DBL; Salmonsen).
 
Omtalt iKommentar
B. Harrison 27/2 1889