Du er her:
  • Brev
    Registrant: THEODOR ABILDGAARD
    Leveår: 1826–84
    Kort beskrivelse: norsk student og arbeiderfører.
1849–51 en av lederne av den radikale thranitterbevegelsen. Ibsen ble kjent med ham umiddelbart etter at han kom til Kristiania 1850. De bodde en tid hos samme vertinne, og ifølge Ibsen var det Abildgaard som trakk ham med i forskjellige aktiviteter for thranittene (HFL 3, 86). Abildgaard stod i opposisjon til Thrane og arbeidet fra slutten av 1850 for en tilnærming til stortingsopposisjonen under ledelse av bondeføreren Ueland. Bevegelsen var hele tiden infiltrert og overvåket av politiet, og juli 1851 ble lederne arrestert. Etter lang tids varetekt ble Abildgaard 1854 dømt til tre års straffarbeid, neste år forlenget av Høyesterett til fire år. Han fortsatte sin redaktørvirksomhet fra fengselet, men etter endt soning 1858 var bevegelsen oppløst, og Abildgaard levde anonymt i Kristiania, en del år som kasserer ved byens fattigvesen (K&E 1, 297; NBL 2. utg.). Fikk 1880 avskjed som kasserer ved fattigvesenet. Hans siste år var preget av sykdom (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
P. Botten-Hansen 5/8 1853  
P. Botten-Hansen 28/4 1857  
J.B. Halvorsen 18/6 1889