Du er her:
  • Brev
    Registrant: MARCUS [MØLLER] THRANE
    Leveår: 1817–90
    Kort beskrivelse: norsk lærer, publisist, pressemann og arbeiderleder.
Sønn av direktør i Rigsbanken, David Thrane, som 1821 ble fradømt sin stilling på grunn av underslag. Drev 1841–46 privatskole på Lillehammer, der han hadde bl.a. P. Botten-Hansen som elev (L.L. Daae 1888, 316). Stiftet desember 1848 i Drammen den første arbeiderforening, innledningen til den såkalte thranitterbevegelsen som 1850 omfattet 273 foreninger med over 20 000 medlemmer. Den samlet både arbeidere, husmenn, gårdbrukere og håndverkere. Mai 1849 etablerte Thrane bevegelsens viktigste agitasjonsorgan Arbeiderforeningernes Blad, der Ibsen ble bidragsyter våren 1851. Bevegelsens hovedkrav var almen stemmerett for menn, bedring av husmennenes kår, bedre allmueskole og friere handel. Fra slutten av 1850 fikk agitasjonen en mer sosialistisk karakter, og thranittene ble holdt ansvarlige for uroligheter flere steder i landet. Den 7. juli 1851 ble Thrane, Ibsens venn Theodor Abildgaard og tre andre ledere arrestert. 1854 ble Thrane idømt fire års straffarbeid. Juli 1858 ble han løslatt etter syv års fangenskap. Han livnærte seg en tid som fotograf i Kristiania, men utvandret 1863, etter at hustruen var død, til Amerika med sine døtre. Virket her som pressemann og agitator, særlig som kritiker av det norskamerikanske ortodokse presteskapet (Den norske Synode). En tid ledet han et norsk teater i Chicago (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
J.B. Halvorsen 18/6 1889