Du er her:
  • Brev
    Registrant: [GEORG] FRANCIS HAGERUP
    Leveår: 1853–1921
    Kort beskrivelse: norsk jurist, politiker og diplomat.
1876 juridisk embetseksamen. Studerte 1877–78 med statsstipend ved universitetene i München, Leipzig og Paris, og ble sannsynligvis kjent med Ibsen i denne perioden (jf. G. Brandes 1905–08, b. 2, 241). Høsten 1884 formann i Studentersamfundet. Tilhørte den konservative fløy, men møtte velvilje fra venstrestudentene bl.a. på grunn av sin holdning til kvinnesaken (Wallem 1916, b. 2, 824). 1885 doktorgrad, 1887 professor ved universitetet i Kristiania. Gikk 1892 inn i Høyres sentralstyre og ble våren 1893 justisminister. Statsminister i en samlingsregjering 14. oktober 1895 – 17. februar 1898. Deretter ved universitetet. 1900 valgt til Stortinget, og 22. oktober 1903 igjen statsminister i en koalisjonsregjering. Måtte gå av 11. mars 1905 da hans forhandlingslinje i unionskonflikten ikke lenger hadde støtte, og Christian Michelsen overtok. 1906 norsk sendemann i København, 1916 i Stockholm. 1920 norsk delegat til Folkeforbundet og drivkraft i opprettelsen av Den faste internasjonale domstol i Haag. Hagerup har en omfattende juridisk-vitenskapelig produksjon over et vidt emneområde (NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
[16/6 1877]  
5/4 1888  
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 29/4 1894  
Su. Ibsen 13/4 1895  
Ukjent 11/9 1896  
Nikolai 2. [juni 1899]