Du er her:
  • Brev
    Registrant: OTTO [ALBERT] BLEHR
    Leveår: 1847–1927
    Kort beskrivelse: norsk jurist og politiker.
1871 juridisk embetseksamen. 1876 gift med Randi Nilsen. En av Venstres ledende politikere. 1883–88 stortingsrepresentant for Nordre Bergenhus; var 1883–84 ledende aktor i riksrettssaken mot ministeriet Selmer. Fra 1889 lagmann, først i Nordland, senere i Kristiania. 1891–93 norsk statsminister i Stockholm. 1895–1900 stortingsrepresentant. 1898–1902 statsminister i Stockholm, 1902–03 statsminister og regjeringssjef i Kristiania. 1905–21 stiftamtmann i Kristiania. 1915 og 1917–20 statsråd, 1921–23 statsminister (NBL; NBL 2. utg).
 
Omtalt iKommentar
Su. Ibsen 23/3 1895