Du er her:
  • Brev
    Registrant: JAKOB [OLAUS] LØKKE
    Leveår: 1829–81
    Kort beskrivelse: norsk skolemann, filolog og lærebokforfatter.
1854–61 ved Lillehammer skole, 1861–81 ved Kristiania Katedralskole. Tilhørte hollenderkretsen og skrev i Botten-Hansens Illustreret Nyhedsblad. Løkke stod tidlig nær Knud Knudsen i språkspørsmål, men distanserte seg fra ham etter P.A. Munchs kritikk 1852. 1855 utgav han Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling, den første systematiske fremstilling av særnorske elementer i skriftspråket. Gav ut flere lærebøker om norsk, engelsk og tysk grammatikk, bl.a. 1865 Modersmaalets Grammatik til Skolebrug og Kort Omrids af Modersmaalets Grammatik. 1864 medstifter av Det skandinaviske Selskab i Kristiania. 1866 medunderskriver på henvendelsen om diktergasje til Ibsen. Deltok 1869 sammen med Ibsen på det nordiske rettskrivningsmøtet i Stockholm. Skrev den norske sluttrapporten, men var ikke selv fornøyd med resultatet (NBL). Samlet kopier og avskrifter av Ibsen-dikt til hans Digte 1871. Utgav i 1870-årene flere stiløvelser og lesebøker i engelsk og 1879 Læsebog i Modersmaalet for Middelskolen (HFL). Arbeidet sammen med E. Gosse for å gjøre Ibsen kjent i England.
 
Mottaker avKommentar
23/11 1873  
[april 1876]  
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 4/5 1866  
P. Botten-Hansen 22/7 1866  
M. Birkeland 5/10 1866  
J.H. Thoresen 2/8 1869  
J.H. Thoresen 17/12 1869  
F. Hegel 25/1 1870  
J.H. Thoresen 8/3 1870  
F. Hegel 16/3 1870  
F. Hegel 11/4 1870  
J.H. Thoresen 3/10 1870  
F. Hegel 10/10 1870  
J.H. Thoresen 21/11 1870  
J.H. Thoresen 3/8 1871  
E. Gosse 30/4 1872  
E. Gosse 14/10 1872  
L.L. Daae 4/2 1873  
F. Hegel 9/5 1873  
L.L. Daae 27/5 1873  
A. Larsen 30/6 1873  
J.H. Thoresen 4/10 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
F. Hegel 12/10 1873  
E. Gosse 15/10 1873  
F. Hegel 27/3 1875  
F. Hegel 17/6 1875  
J.H. Thoresen 26/8 1875