Du er her:
  • Brev
    Registrant: JØRGEN [ENGEBRETSEN] MOE
    Leveår: 1813–82
    Kort beskrivelse: norsk geistlig, forfatter og folklorist.
Gav 1841–44 sammen med P.Chr. Asbjørnsen ut flere hefter Norske Folkeeventyr og 1851 tobindsverket Norske Folkeeventyr. Det ble rost av Jakob Grimm og fikk ved sin tilnærming til talemålet stor betydning for utviklingen av norsk skriftspråk. Gav 1840 i eget navn ut en liten Samling af Sange, Folkeviser og Stev i norske Almuedialekter, den første i sitt slag i Norge. Fra 1853 prest. 1876–81 biskop i Kristiansand stift (NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Det Akademiske Kollegium 6/3 1863a  
Stortinget 13/6 1888