• Brev
    Registrant: OTTO [FREDERIK CHRISTIAN WILLIAM] BORCHSENIUS
    Leveår: 1844–1925
    Kort beskrivelse: dansk forfatter.
1873 gift med Betty Guldbrandsen, ekteskapet oppløst 1879. 1867–70 litterær medarbeider i Fædrelandet, 1875–78 i Nær og Fjern, 1879–84 medredaktør av Ude og Hjemme, 1884–85 av etterfølgeren Hjemme og Ude. Utgav bl.a. essaysamlingen Fra Fyrrerne (1878–80, 2 b.), To Digtere (1886) og Sange og Digte (1887). Oversatte flere svenske forfattere, bl.a. Viktor Rydberg, Ernst Ahlgren (Victoria Benedictsson), August Strindberg og Carl Snoilsky. Arbeidet i slutten av 1870-årene for samling av Venstre. Etter bruddet mellom C. Berg og V. Hørup 1883–84 fulgte han Berg og var fra 1885 medredaktør i Morgenbladet, 1887–92 hovedredaktør. Skrev om De Unges Forbund på Det kongelige Theater i København i Bergensposten 1870 nr. 65, om Gengangere i Ude og Hjemme V, 1881/82, 185–87, om En folkefiende samme sted VI, 1882/83, 184–85 og om Gildet paa Solhaug på Dagmarteatret i Morgenbladet 1886 nr. 261 (HFL 3, 34, 52, 71, 75; Pettersen 1928, 17). 1892–1910 redaktør av Morgenbladets etterfølger Dannebrog. 1905–24 sensor ved Det kongelige Theater (DBL). Et dikt til Ibsen i anledning 70-årsdagen er publisert i Minder og stemninger (1899, 27–32). Skrev om Når vi døde vågner (Dannebrog 20. desember 1899), om «‹Hedda Gabler› i Stockholm» (Aftenposten 9. juni 1903) og nekrolog ved Ibsens død (Dannebrog 24. mai 1906) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
28/3 1880  
28/1 1882  
21/4 1888  
19/1 1889  
5/3 1899  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 16/3 1882  
B. Harrison 27/2 1889  
A. Larsen 13/12 1899