• Brev
    Registrant: [OLE] ANTON QVAM
    Leveår: 1834–1904
    Kort beskrivelse: norsk jurist, embetsmann og politiker.
Gikk sammen med Bjørnson på borgerskolen i Molde. 1862 juridisk embetseksamen. 1865 gift med Fredrikke Gram og fra samme tid sakfører i Steinkjer. 1874–88 og 1894–1903 stortingsmann. Tilhørte Venstres radikale fløy og var 1884–89 og 1894–96 leder av Norges Venstreforening. 1891–93 og 1898–1902 justisminister i Johannes Steens regjeringer. I Otto Blehrs regjering april 1902 – 22. oktober 1903 var Qvam norsk statsminister i Stockholm, der han ble etterfulgt av Sigurd Ibsen (NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
31/12 1892  
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 14/7 1895