Du er her:
  • Brev
    Registrant: OSCAR 2. (Oscar Fredrik)
    Leveår: 1829–1907
    Kort beskrivelse: hertug av Östergötland og konge av Sverige 1872–1907 og Norge 1872–1905.
Sønn av Oscar 1. 1857 gift med prinsesse Sophie (Sofie) av Nassau. Utdannet til sjøoffiser, men studerte også flere semestre ved Uppsala Universitet, i hovedsak humanistiske fag. Har et omfattende forfatterskap av historiske, militære og musikkteoretiske avhandlinger, reiseskildringer, lyriske dikt, oversettelse av utenlandske diktverker og taler. Ble konge da Karl 15. døde 18. september 1872. 18. juli 1873 kronet som norsk konge i Trondheim sammen med dronning Sofie. Kjempet i det lengste mot statsrådssaken og for det absolutte grunnlovsveto og vurderte militærkupp under riksrettssaken mot ministeriet Selmer våren 1884. Vek likevel tilbake for et slikt skritt, ikke minst etter påtrykk fra sine svenske rådgivere, og utnevnte juni 1884 Johan Sverdrup til ny statsminister. Hans siste regjeringstid ble preget av en nesten sammenhengende unionskrise. Den ensidige norske oppsigelse av unions- og kongefellesskapet 7. juni 1905 overrasket ham. 26. oktober frasa han seg den norske trone, men han nektet noen svensk prins å motta tronen, en idé Sigurd Ibsen i sin tid hadde lansert. Utgav 1897 Dikter og Vers og Prosa : 1872–1897 (NBL; NBL 2. utg.). Skrev «Til Henrik Ibsen» i Henrik Ibsen : festskrift (1898, 1).
 
Mottaker avKommentar
11/8 1877  
20/9 1877  
20/7 1880  
22/11 1881  
28/2 1887  
10/10 1897  
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 30/6 1872  
J.H. Thoresen 27/9 1872  
R. Kierulf 19/1 1873  
F. Hegel 8/8 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
C. Holst 10/3 1875  
E. Edholm 13/5 1875  
J.H. Thoresen 21/5 1875  
C. Holst 24/5 1875  
C. Hammer 7/7 1876  
R. Kierulf 30/7 1876  
A. Wolzogen [desember 1876]  
C.R. Nyblom 31/5 1877  
R. Kierulf 11/8 1877  
F. Hegel 12/9 1877  
Su. Ibsen 12/9 1877  
F. Hegel 21/9 1877  
E. Stang 11/12 1889  
J. Hegel 5/7 1892  
Su. Ibsen 3/4 1895  
Ukjent [mars 1897]