• Brev
    Registrant: JAKOB [LIV ROSTED] SVERDRUP
    Leveår: 1845–99
    Kort beskrivelse: norsk prest og politiker.
Nevø av Johan Sverdrup. En av de fremste representanter i Venstre for den vestlandske legmannsbevegelse og indremisjon. 1876–84 og 1892–97 stortingsrepresentant. 1884–89 statsråd (1885–86 og 1888–89 kirkestatsråd) i Johan Sverdrups første venstreregjering. Motarbeidet diktergasje til Alexander Kielland og oppmuntret til beslagleggelsene av Fra Kristiania-bohêmen (1885) og Albertine (1886). Fra 1890 sogneprest ved Korskirken i Bergen. 1895–98 kirkestatsråd i Francis Hagerups regjering (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 26/7 1895  
Si. Ibsen 30/5 1897