Du er her:
  • Brev
    Registrant: ALEXANDER LANGE KIELLAND
    Leveår: 1849–1906
    Kort beskrivelse: norsk forfatter.
Familien tilhørte Stavangers økonomiske overklasse. 1871 juridisk embetseksamen. Giftet seg året etter med Beate Ramsland og kjøpte Madla Teglverk utenfor Stavanger, som han drev 1872–81. 1878 brøt han opp fra familien og reiste til Paris for å bli forfatter. Publiserte juli 1878 i Nyt norsk Tidsskrift enakteren «Paa hjemveien» . Ble etter Bjørnsons anbefaling antatt av F. Hegel i Gyldendal, der han fikk sin egentlige debut med en liten samling Noveletter (april 1879). Kielland etablerte seg raskt som en av samtidens fremste sosialkritiske forfattere, og var meget produktiv de følgende syv–åtte år, med bl.a. Nye Novelletter (1880), Garman og Worse : Roman (mai 1880), For Scenen : tre Smaastykker (oktober 1880), Arbeidsfolk : Roman (april 1881), Else : en Julefortælling (november 1881), Skipper Worse : Roman (juni 1882), To Novelletter fra Danmark (desember 1882), Garman & Worse : Skuespil i fire Akter (med E. Brandes; 1883), Gift : Roman (juni 1883), Fortuna : Roman (november 1884), Sne (november 1886), Tre Par : Lystspil i 3 Akter (november 1886), Betty’s Formynder : Lystspil i fire Akter (september 1887), Sankt Hans Fest : Fortælling (november 1887) og Professoren : Komedie i 4 Akter (desember 1888). Bodde 1881–83 i København, deretter i Stavanger, 1886–88 utenfor Paris, deretter igjen i Stavanger. Gjentatte forsøk fra 1885 på å skaffe ham diktergasje mislyktes etter motstand fra kristen-konservative kretser. Ble utover i 1880-årene mer isolert og fikk tiltagende økonomiske og helsemessige problemer. Stiftet 1889 Stavanger Avis, delvis økonomisk motivert. Utgav 1891 en samling av sine avisartikler, Mennesker og Dyr, og romanen Jacob. 1891 utnevnt til borgermester i Stavanger, 1902 til amtmann i Romsdals amt (HFL; NBL). Skrev om Lille Eyolf i «Et brev» (Tilskueren 1896, 501–04) (Ibsen-bibliografien).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 4/3 1881  
Stortinget [mars/april] 1884  
F. Hegel 8/12 1884  
B. Bjørnson 22/12 1885  
F. Hegel 30/10 1886  
F. Hegel 4/11 1886  
F. Hegel 6/11 1886  
F. Hegel 29/11 1886  
B. Harrison 27/2 1889  
Nikolai 2. [juni 1899]