Du er her:
  • Brev
    Registrant: JACOB [DEICHMANN FREDERIK] HEGEL
    Leveår: 1851–1918
    Kort beskrivelse: dansk forlegger.
Sønn og eneste barn av Frederik Hegel, leder av Den Gyldendalske Boghandel. Kom som ung inn i farens firma som lærling. Gift 9. oktober 1874 med følgende Julie Louise Frederikke Bagge. Ble 1877 medeier av forlaget sammen med faren, etter fullføring av ny kontor- og ekspedisjonsbygning og overdragelse av bokhandelen til D. Lehmann og C. Stage. Ble desember 1887 eneeier av Gyldendal ved farens død. Førte videre forlaget etter de gamle linjer og med vesentlig støtte fra fullmektig August Larsen. Under inntrykk av voksende utfordringer mot Gyldendals ledende posisjon ble Peter Nansen fra januar 1896 ansatt som litterær leder. Valget ble kritisert, og førte til at Hegel 1899 fratrådte posisjonen han hadde overtatt etter faren som kasserer for bibelselskapet, men valget viste seg å være forretningsmessig vellykket. Gyldendal vokste til et betydelig europeisk forlag og gjorde en rekke oppkjøp. 1903 fusjonerte det med Det nordiske Forlag til Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag Aktieselskab, med Hegel som styreleder og med Nansen, Ernst Bojesen og Hegels svoger August Bagge i direksjonen. 1914 forlot Bojesen Gyldendal, og 1916 kom det til brudd mellom Hegel og Nansen. Jacob Hegel levde en tilbaketrukket rikmannstilværelse med stor selskapelighet, lystbåter, hester og kjøretøy, samlervirksomhet og filantropiske aktiviteter (DBL).
 
Mottaker avKommentar
28/12 1887  
30/1 1888  
2/3 1888  
26/4 1888  
1/6 1888  
1/9 1888  
26/9 1888  
6/10 1888  
11/12 1888  
17/12 1888  
31/12 1888  
20/1 1889  
2/3 1889  
30/3 1889  
11/4 1889  
12/4 1889  
23/6 1889  
19/9 1889  
4/12 1890  
3/2 1891  
11/6 1891  
5/9 1891  
5/10 1891  
23/2 1892  
4/5 1892  
10/5 1892  
5/7 1892  
13/7 1892  
22/8 1892  
29/8 1892  
4/10 1892  
10/11 1892  
18/11 1892  
8/12 1892  
31/1 1893  
26/2 1893  
3/3 1893  
10/4 1893  
24/4 1893  
18/9 1893  
12/10 1893  
19/4 1894  
25/7 1894  
11/9 1894  
1/10 1894  
8/11 1894  
20/11 1894  
29/11 1894  
8/12 1894  
27/12 1894  
18/1 1895  
4/2 1895  
4/3 1895  
27/3 1895  
24/4 1895  
3/5 1895  
17/8 1895  
29/8 1895  
7/9 1895  
9/10 1895  
5/2 1896  
12/2 1896  
27/7 1896  
6/9 1896  
20/10 1896  
29/11 1896  
3/12 1896  
5/1 1897  
12/11 1897  
4/12 1897  
4/1 1898  
14/1 1898  
16/1 1898  
6/2 1898  
24/3 1898  
8/5 1898  
30/12 1898  
13/2 1899  
24/2 1899  
23/7 1899  
7/10 1899  
22/11 1899  
27/11 1899  
9/12 1899  
30/12 1899  
28/12 1900  
19/1 1902  
[desember 1902]  
[1903]  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 22/12 1868  
F. Hegel 2/7 1870  
F. Hegel 10/10 1870  
F. Hegel 6/11 1870  
F. Hegel 2/12 1870  
F. Hegel 8/1 1871  
F. Hegel 31/1 1871  
F. Hegel 16/2 1871  
F. Hegel 25/2 1871  
F. Hegel 1/3 1871  
F. Hegel 23/3 1871  
F. Hegel 7/4 1871  
F. Hegel 15/4 1871  
F. Hegel 9/5 1871  
F. Hegel 12/7 1871  
F. Hegel 26/9 1871  
F. Hegel 27/12 1871  
F. Hegel 8/1 1872  
F. Hegel 19/1 1872  
F. Hegel 7/2 1872  
F. Hegel 2/3 1872  
F. Hegel 24/4 1872  
F. Hegel 2/5 1872  
F. Hegel 22/6 1872  
F. Hegel 8/8 1872  
F. Hegel 15/9 1872  
F. Hegel 20/11 1872  
F. Hegel 6/2 1873  
F. Hegel 22/2 1873  
F. Hegel 6/3 1873  
F. Hegel 9/3 1873  
F. Hegel 22/4 1873  
F. Hegel 30/4 1873  
F. Hegel 9/5 1873  
F. Hegel 24/5 1873  
F. Hegel 2/6 1873  
F. Hegel 8/8 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
F. Hegel 12/10 1873  
F. Hegel 19/10 1873  
F. Hegel 24/11 1873  
F. Hegel 3/12 1873  
F. Hegel 8/12 1873  
F. Hegel 30/12 1873  
F. Hegel 10/2 1874  
F. Hegel 28/2 1874  
F. Hegel 23/5 1874  
F. Hegel 27/6 1874  
F. Hegel 12/7 1874  
F. Hegel 16/9 1874  
A. Larsen 7/10 1874  
F. Hegel 22/10 1874  
F. Hegel 17/6 1875  
F. Hegel 22/5 1879  
F. Hegel 6/3 1886  
F. Hegel 4/11 1886  
F. Hegel 26/1 1887  
H. Jæger 13/4 1888  
N. Lund 1/7 1888  
A. Larsen 8/11 1888  
B. Morgenstierne 21/11 1888  
B. Harrison 27/2 1889  
A. Larsen 3/6 1889  
A. Larsen 9/8 1889  
A. Larsen 21/12 1889  
G. Geijerstam 22/4 1890  
G. Fredrikson 3/6 1890  
A. Larsen 27/6 1890  
A. Larsen 24/8 1890  
M. Prozor 29/10 1890  
A. Larsen 17/11 1890  
A. Larsen 27/11 1890  
Philipp Reclam jun. 2/12 1890  
A. Larsen 15/1 1891  
C. Krohg 4/2 1891  
V. Ottmann 25/2 1891  
A. Lindberg 30/3 1891  
A. Larsen 22/10 1891  
G. Geijerstam 29/3 1892  
A. Larsen 4/5 1892  
A. Larsen 30/10 1892  
E. Fallesen 19/5 1893  
W. Archer 16/4 1894  
H. Hennings 1/8 1894  
A. Larsen 27/10 1894  
Su. Ibsen 11/12 1894  
Su. Ibsen 28–29/12 1894  
A. Larsen 20/1 1895  
Su. Ibsen 6/2 1895  
A. Larsen 10/2 1895  
Su. Ibsen 12/3 1895  
G. Brandes 24/4 1896  
J. Thiis 13/5 1896  
A. Larsen 21/10 1896  
A. Larsen 10/1 1897  
A. Larsen 11/11 1897  
P. Nansen 21/11 1898  
E. Grieg 13/1 1899  
W. Archer 8/1 1900  
A. Larsen 11/1 1900  
W. Archer 28/1 1900