Du er her:
  • Brev
    Registrant: AUGUST [GOTTLIEB] LARSEN
    Leveår: 1843–1906
    Kort beskrivelse: dansk bokhandler.
Kom 1863 etter kort opplæring hos P.G. Philipsen til Gyldendal, der han alt etter ett år ble fullmektig og Hegels betrodde medarbeider. Leste korrektur på Ibsens manuskripter. Etter J. Hegels overtagelse av Gyldendal 1887 fikk Larsen større ansvar for kontakten med forfatterne og som mellommann mellom forlagets dramatiske forfattere og teatrene. Larsen sluttet i forlaget 1903, da Gyldendalske Boghandel gikk sammen med Nordisk Forlag til ett aksjeselskap. I den anledning mottok han, med Georg Brandes som ordfører, en hyllingsadresse fra 550 danske og norske forfattere (DBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
30/6 1873  
10/7 1873  
7/10 1874  
19/7 1878  
10/10 1879  
20/1 1880  
13/3 1884  
3/10 1885  
16/10 1886  
8/11 1888  
21/11 1888  
31/12 1888  
11/1 1889  
3/6 1889  
9/8 1889  
13/10 1889  
21/12 1889  
27/6 1890  
24/8 1890  
26/10 1890  
17/11 1890  
25/11 1890  
27/11 1890  
4/1 1891  
15/1 1891  
2/6 1891  
22/10 1891  
4/5 1892  
25/6 1892  
2/7 1892  
30/10 1892  
6/1 1893  
26/1 1894  
14/10 1894  
27/10 1894  
31/10 1894  
4/11 1894  
16/11 1894  
26/11 1894  
20/1 1895  
10/2 1895  
10/10 1895  
30/12 1895  
5/2 1896  
28/3 1896  
7/7 1896  
21/10 1896  
11/11 1896  
29/11 1896  
1/12 1896  
29/12 1896  
10/1 1897  
13/1 1897  
27/6 1897  
30/6 1897  
29/9 1897  
11/11 1897  
7/8 1898  
8/1 1899  
24/2 1899  
3/12 1899  
13/12 1899  
11/1 1900  
6/2 1900  
23/2 1900  
30/4 1900  
[3/6 1900]  
18/7 1900  
18/10 1900  
23/1 1901  
8/7 1902  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 5/10 1866  
F. Hegel 2/5 1867  
F. Hegel 18/9 1867  
F. Hegel 18/10 1867  
F. Hegel 14/3 1869  
F. Hegel 11/4 1870  
F. Hegel 25/2 1871  
F. Hegel 1/3 1871  
F. Hegel 15/4 1871  
F. Hegel 9/5 1871  
F. Hegel 7/2 1872  
F. Hegel 15/9 1872  
F. Hegel 9/5 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
F. Hegel 12/10 1873  
F. Hegel 13/11 1873  
F. Hegel 27/6 1874  
F. Hegel 12/7 1874  
F. Hegel 8/10 1874  
F. Hegel 30/12 1874  
F. Hegel 27/1 1875  
F. Hegel 10/3 1875  
G. Brandes 14/7 1875  
F. Hegel 29/7 1877  
F. Hegel 14/8 1877  
Su. Ibsen 23/9 1877  
A. Rasmussen 7/6 1878  
F. Hegel 18/2 1879  
F. Hegel 12/4 1879  
F. Hegel 13/9 1879  
F. Hegel 1/11 1879  
F. Hegel 1/9 1884  
F. Hegel 30/10 1886  
F. Hegel 29/11 1886  
J. Hegel 1/9 1888  
J. Hoffory 26/3 1889  
R. Schmidt 25/3 1890  
J. Hegel 4/12 1890  
E. Gosse 8/1 1891  
E. Gosse 28/1 1891  
K. Larsen 20/6 1892  
J. Hegel 10/11 1892  
C. Henriksen 9/1 1893  
J. Hegel 31/1 1893  
J. Hegel 10/4 1893  
Su. Ibsen 28–29/12 1894  
Olaus Olsen 10/3 1895  
A. Lindberg 24/3 1896  
A. Lindberg 28/2 1897  
J. Hegel 12/11 1897  
J. Hegel 23/7 1899  
J. Hegel 22/11 1899  
W. Archer 28/1 1900