Du er her:
  • Brev
    Registrant: CARL [ARNOLDUS] MÜLLER
    Leveår: 1818–93
    Kort beskrivelse: norsk skolemann.
1843–50 hovedlærer i latin ved Nissens latin- og realskole i Kristiania, 1850-51 adjunkt ved Kristiania Katedralskole og fra 1853 rektor ved Trondheim Katedralskole. Var her også visepreses i Det kgl. norske Videnskabers Selskab. Anmeldte Catilina i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Literatur IV, 304–10. Utgav 1856 Sallust Crispi Catilina et Jugurtha til skolebruk. Gav også ut og oversatte Holbergs latinske epigrammer (1862). 1868–76 suppleant til Stortinget, der han 1871–73 var medlem av gasje- og pensjonskomiteen. 1874–93 rektor ved katedralskolen i Kristiania (NBL). 1875–79 medlem av Christiania Theaters direksjon (Anker 1956a). Utgav 1878, sammen med F. Gjertsen, en oversettelse av Horats’s Breve og to samlinger av latinske og greske forfattere 1877 og 1878 (HFL).
 
Omtalt iKommentar
B. Bjørnson 12/9 1865  
H. Holst 2/11 1878