Du er her:
  • Brev
    Registrant: [JENS] CHRISTIAN HOSTRUP
    Leveår: 1818–92
    Kort beskrivelse: dansk forfatter og prest.
1843 teologisk embetseksamen. Skrev i studietiden flere sangfarser inspirert av Johan Ludvig Heiberg, men fikk sitt store gjennombrudd først med Gjenboerne på Hofteatret 1844. 1848 ble Eventyr paa Fodreisen antatt av Det kongelige Theater. Det banet veien også for Gjenboerne; det var først blitt avvist som en rå og platt studentkomedie som ikke passet for hoffet og det dannede publikum. 1855 giftet Hostrup seg med Carsten Hauchs datter Elisabeth og vendte kunstnerlivet ryggen for å bli prest. 1862–81 slottsprest på Hillerød. Skrev i denne tiden to postiller og engasjerte seg i den grundtvigianske høyskolebevegelsen med foredrag og sanger. Tok 1881 opp igjen skuespilldiktningen med Eva, et innlegg i kvinnesaken, deretter Karens Garde (1886) og lystspillet Under Snefog (1888), alle oppført på Det kongelige Theater. Sluttet seg samtidig til det politiske og litterære venstre og stilte 1887 som kandidat til Folketinget, uten å bli valgt (DBL). Ibsen var med å sette opp en rekke av Hostrups stykker både i Bergen og Kristiania (jf. Anker 1956a; 1956b; Gatland 2000). Hostrup tok opp Bjørnson og Ibsen i foredraget «Om forholdet mellem den ældre og yngre digtning i Danmark og Norge» (1882/1884) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
2/4 1888  
18/5 1888  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 4/3 1881  
O. Borchsenius 21/4 1888  
F.F. Falkenstjerne 25/4 1888  
B. Harrison 27/2 1889