• Brev
    Registrant: EMIL [JAKOB] JONAS
    Leveår: 1824–1912
    Kort beskrivelse: tysk redaktør og forfatter.
1842 doktorgrad i Rostock. Deltok i den liberale bevegelse og flyktet til Slesvig, der han sluttet seg til den danske sak. Fra 1845 medarbeider av den tyskspråklige, men dansksinnede Flensburger Zeitung. 1847–63 i København. Vant her Frederik 7.s og særlig grevinne Danners gunst, fikk 1851 dansk indfødsret og var 1852–54 ansatt i det holstenske ministerium. 1852 kammerassessor, 1854 kammerråd. Forlot Danmark 1867 og var fra 1868 bosatt i Berlin, der han virket som journalist, forfatter og oversetter av skandinavisk litteratur, bl.a. av H.C. Andersen, Bjørnson, Ibsen og Viktor Rydberg. Særlig kjent for reisebeskrivelser fra Skandinavia og skandinaviske språkguider (Bricka; DBL). Utgav 1878 Die Stützen der Gesellschaft, bearbeidet for den tyske scene av Jonas (Berlin, Otto Janke), der innledningen var kraftig forkortet. Skrev om Ibsen, Bjørnson og Kielland i «Über die Dichtungen der Gegenwart und ihre Vorliebe für Krankheitsschilderungen» (Magazin für die Literatur des In- und Auslandes 1886) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
18/1 1878  
 
Omtalt iKommentar
L. Dietrichson 29/4 1877  
F. Hegel 28/1 1878  
C.K.F. Molbech 17/5 1878  
H.E. Berner 18/2 1882  
Ukjent [mai 1891]