Du er her:
  • Brev
    Registrant: FREDERIK 7.
    Leveår: 1808–63
    Kort beskrivelse: dansk konge 1848–63.
Gav ved sin tiltredelse avkall på eneveldig makt og slapp til de nasjonalliberale, hvis program ble foranledning til den første slesvigske krig 1848–50. Døde barnløs som siste oldenborger på den danske trone (SNL). Det kompliserte suksesjonsspørsmålet etter hans død når det gjaldt hertugdømmene Slesvig-Holsten, ble utnyttet av Bismarck i forspillet til den tysk-danske krig 1864. Ibsen publiserte 1864 i Illustreret Nyhedsblad nr. 3 diktet «Fredrik VIIs Minde» til Studentersamfundets Fest til Fædrenes Minde (HFL 3, 83).
 
Omtalt iKommentar
P. Hansen 28/10 1870