Du er her:
  • Brev
    Registrant: LUDVIG HOLBERG
    Leveår: 1684–1754
    Kort beskrivelse: norsk-dansk forfatter.
Født og oppvokst i Bergen. Bodde fra 1708 i København og innehadde fra 1718 ulike professorater. Skrev både historiske avhandlinger og moralfilosofiske essays, men er særlig kjent for sin komiske og satiriske diktning. Under sin «poetiske raptus» 1722–25 skrev han 26 komedier, bl.a. Den Stundesløse, Jeppe paa Bierget og Erasmus Montanus (NBL 2. utg.). Holberg var en sterk inspirasjonskilde for Ibsen. Han var en felles referanse for redaktørene av Andhrimner (Ibsen, Botten-Hansen og Vinje). Holberg ble også dyrket i hollenderkretsen: Kretsen hadde sitt navn etter en replikk i Jacob von Tyboe, og Ibsens kallenavn «Gert Westphaler» er en Holberg-skikkelse (Ording 1927). Ibsen satte opp flere av hans stykker både i Bergen og Kristiania, og Ibsens dramatikk og korrespondanse inneholder utallige Holberg-referanser.
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 16/5 1852  
L. Dietrichson 28/5 1869  
A. Klubien 9/9 1870  
L.L. Daae 23/2 1873  
F. Hegel 25/4 1885