• Brev
    Registrant: CHRISTIAN HOLST
    Leveår: 1809–90
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
1817–19 bodde han med sine foreldre i København, der hans far Poul Chr. Holst var Norges kommissær i gjeldsoppgjøret med Danmark. 1823–24 med sine foreldre i Stockholm. 1829 utnevnt av Karl Johan til 2. sekretær hos stattholder grev Platen. 1832 juridisk embetseksamen. 1832–33 i Stockholm og Uppsala. Var 1833 sekretær for kronprins Oscar på hans reise til Bergen og ble utnevnt til kammerjunker. 1834–76 enesekretær hos stattholderen, senere hos regjeringens første medlem i Kristiania. Fra 1834 også bestyrer av den kongelige kasses fond for pensjoner og gratifikasjoner (påskjønnelser). Fra 1839 sekretær i undervisningskommisjonen. 1841–78 universitetssekretær. Fra 1846 bestyrer av Bygdø kongsgård. 1839 utnevnt til kammerherre, 1853 til ridder av St. Olavs Orden og 1860 til overintendant i forbindelse med kroningen i Trondheim (Anker 2, 31; HFL; St. Olav). Ibsen hadde kontakt med Holst i forbindelse med skrivning av noen leilighetsdikt og en biografi om von Platen. I egenskap av universitetssekretær hadde Holst også befatning med flere av Ibsens stipendsøknader. 1865 bidro Holst til innsamlingsaksjonen for Ibsen, arrangert av Bjørnson, Dunker o.a. (Modalsli 2001, 98).
 
Mottaker avKommentar
4/6 1858  
27/3 1861  
[25/8 1862]  
10/3 1875  
24/5 1875  
4/12 1875  
17/9 1876