Du er her:
  • Brev
    Registrant: BALTZAR [BOGISLAUS] VON PLATEN
    Leveår: 1766–1829
    Kort beskrivelse: svensk offiser og greve.
Etter karriere som offiser ble han pådriver i byggingen av kanalen fra Vänern til Vättern, åpnet 1822. Gikk 1809 med i den nye svenske regjering under Adlersparre og arbeidet sammen med grev Wedel for en forening av Norge og Sverige, basert på norsk selvstyre og indre frihet. Etter Norges løsrivelse fra Danmark og den norsk-svenske krig 1814 deltok han i forhandlingene med Christian Frederik og det norske Storting. 1828–29 stattholder i Norge, der han arbeidet for å utvide kongens makt overfor Stortinget. Innskjerpet forbudet mot 17. mai-feiring, og var ansvarlig for bruken av militær makt under det såkalte torvslaget 17. mai 1829, noe som tvang ham til å gå av like før han døde (NBL; SBL).
 
Omtalt iKommentar
C. Holst 27/3 1861