Du er her:
  • Brev
    Registrant: POLITIKEN
    Kort beskrivelse: dansk avis.
Etablert etter at samarbeidet mellom C. Berg, V. Hørup og E. Brandes om det danske Morgenbladet brøt sammen ved årsskiftet 1883/84 (jf. kommentar til brev til G. Brandes 25. juni 1884). Politiken utkom med sitt første nummer 1. oktober 1884. Avisen ble redigert av Hørup, som oppnådde stor oppmerksomhet for sine politiske ledere, i samarbeid med E. Brandes, som hadde ansvar for det litterære stoffet. Avisen ble til 1901 redigert av Viggo Hørup, 1901–03 av Edvard Brandes, deretter av Henrik Cavling (Salmonsen).
 
Mottaker avKommentar
19/4 1886  
[8/9 1887]  
1/1 1891  
2/11 1900  
10/12 1900