Du er her:
Diverse sakprosatekster
Her finnes utkast til en roman, en opera og en selvbiografi, nedtegnelser av folkesagn, en reiseskildring, skolestiler, forordet til Folkeutgaven av Ibsens verk (1898-1902) og ulike notater.