Du er her:
Hærmændene paa Helgeland (1858)
Godt var det hugget, Hærmand!
Snygt du Sværdet svinger,

Ørnulf, 1. akt
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2006
1. utgave 1. versjon 1858
2. utgave 1. versjon 1873
3. utgave 1. versjon 1873
4. utgave 1. versjon 1875
5. utgave 1. versjon 1878
6. utgave 1. versjon 1885
7. utgave 1. versjon 1894
8. utgave 1. versjon 1898
Folkeutgaven, bd. 2 1. versjon 1898
9. utgave 1. versjon 1904
Forord til tysk utgave 1. versjon 1876
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykt eksemplar med egenhendige rettelser NBO Ms.8° 1926 1873
Ikke-egenhendig avskrift med egenhendige rettelser KBK NKS 3119, 4° [1858]
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 924 1857