Du er her:
Om teksten:Kontrakt med Johan Dahl ang. Norske Folkesagn
Datering:17. november 1862
Eier/arkivsignatur:Nasjonalbiblioteket / Ms.8° 740
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Nasjonalbiblioteket
Sted: Oslo
Signatur: Ms.8° 740
Dokument: Egenhendig manuskript.
 
 
Faksimile

Mellem Undertegnede, Boghandler
Johan Dahl og Henr: Ibsen, opprettes herved
Kontrakt, ifølge hvilken Henr: Ibsen overdrager
Forlagsretten af en af ham udgivendes Samling
af Norske Folkesagn, stor 16 trykte Ark, til Johan Dahl
mod et Honorar af 10 (ti) Spd pr: Ark, hvilket
Honorar ved Manuskriptets Afleverelse udbetales
enten kontant eller ved Vexel paa Kreditbanken.

Christiania den 17/11.62.

Johan Dahl
Henr: Ibsen

Forklaringer

Tegnforklaring inn her