Du er her:
Om teksten:Kvittering til Kristiania Norske Theater
Datering:1. mars 1861
Eier/arkivsignatur:Nasjonalbiblioteket / TS ark A3
Nedlastinger:xml, pdf
Eier: Nasjonalbiblioteket
Sted: Oslo
Signatur: TS ark A3
Dokument: Egenhendig manuskript.
 
 
Faksimile

Som artistisk Direktør ved Kristiania
norske Theater har jeg i Februar Maaned
modtaget: 73 Spd 48ß – skriver tre og sytti
Spcdaler 48 Skilling. –

Kristiania d. 1te Marts 1861

Henr: Ibsen

Forklaringer

Tegnforklaring inn her