Du er her:
  • Brev
    Registrant: THEODOR [SEVERIN] KITTELSEN
    Leveår: 1857–1914
    Kort beskrivelse: norsk maler og tegner.
Økonomisk støtte fra en velhavende Arendal-borger satte ham i stand til å ta undervisning i Kristiania og 1876–79 i München. Oppholdt seg deretter delvis i Norge, delvis i Paris (1882–83). 1883–87 igjen i München, der han levde i fattigdom. 1881 ble han første gang engasjert av P.Chr. Asbjørnsen til å illustrere eventyr (Eventyrbog for Børn, 1883–87, 2 b.), et arbeid han fortsatte med i 30 år. Som illustratør hadde han i 1880-årene også oppdrag i Tyskland. 1887–88 bodde han hos sin søster og svoger i Lofoten. Arbeidet her bl.a. med illustrasjoner til Peer Gynt, som han imidlertid ikke lyktes med (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888  
N. Lund 29/12 1888