• Brev
    Registrant: SOFUS [MAGDALUS] HØGSBRO
    Leveår: 1822–1902
    Kort beskrivelse: dansk høyskoleforstander og politiker.
Grundtvigianer og venstremann, på Folketinget fra 1858. Utgav 1865–83 det innflytelsesrike Dansk Folketidende. Overtok 1887 formannsplassen i Folketinget etter C. Berg (Salmonsen).
 
Omtalt iKommentar
B. Harrison 27/2 1889