Du er her:
  • Brev
    Registrant: SIGURD 1. Magnusson JORSALFARE
    Leveår: ca. 1089–1130
    Kort beskrivelse: norsk konge.
1103 tatt til konge sammen med sine brødre Øystein og Olav. Reiste 1108–11 som den første europeiske konge på korstog til Jerusalem (Jorsal). Utreisen gikk via England til Nord-Spania, langs den mauriskkontrollerte vestkysten av Den iberiske halvøy og inn i Middelhavet, mens hjemreisen gikk over Konstantinopel og videre over land. Reisen dannet grunnlag for en rik sagntradisjon, der krigerkongen Sigurd, som stadig skal ha vært i kamp både påland og til havs og vunnet mange seire, ble kontrastert mot den fredelige landsbyggeren Øystein. Sigurd skal i sine siste år ha lidd av periodisk ustyrlighet, inntil ren sinnsforvirring. Hans hodeskalle ble 1656 fjernet fra Hallvardskirken i Oslo, var deretter i København og kom tilbake til universitetet i Kristiania 1867 (NBL 2. utg.). Ibsens planer om en opera om Sigurd, til musikk av P. Heise, ble aldri realisert, mens Bjørnson 1872 fullførte et drama om samme emne med musikk av Grieg.
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 6/11 1870  
P. Heise 7/2 1871