• Brev
    Registrant: RIKKA (Ulrikke Cathrine) f. og tidligere g. Schulerud ZEIER
    Leveår: 1838–74
    Kort beskrivelse: norsk sakfører- og gårdbrukerhustru (NPSA 3:2).
Gift med Ibsens ungdomsvenn O.C. Schulerud. Fødte 1854 Ludvig (?), 1858 Gunnar og 1860 Olaug (F 1865). 1859 enke. Ved folketellingen 1865 (oppført som Rikke Schulrud) var hun musikklærerinne på Hamar. 31. mai 1873 gift med brennevinskontrollør Peter Ivar Bredal Zeier (f. 1836) som 1856 ble student, men som oppgav studiene pga. sykelighet og kjøpte gården Bråthen i Nittedal (Anker 2, 58; jf. F 1875 samt Norske Studenter 1893, 89).
 
Mottaker avKommentar
9/6 1870  
23/7 1874  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 2/12 1874