Du er her:
  • Brev
    Registrant: OLE CARELIUS SCHULERUD
    Leveår: 1827–59
    Kort beskrivelse: norsk sakfører.
1846 student. Kom til Grimstad sommeren 1847 og ble kjent med Ibsen gjennom Chr. Due. Schulerud finansierte utgivelsen av Catilina og stod formelt som dens utgiver. Ibsen bodde også hos Schulerud under sitt første opphold i Kristiania 1850–51 (K&E 1, 293; M. Meyer 1971, 37, 53–54, 61). 1853 juridisk embetseksamen. Fra 1857 sakfører i Kristiania med egen forretning, fra mars 1859 autorisert overrettssakfører. Døde oktober samme år. Ibsen skrev minnedikt til begravelsen 12. oktober (Anker 2, 48). Gift med Ulrikke (Rikka) Cathrine, også f. Schulerud (NPSA 3:2).
 
Mottaker avKommentar
15/10 1849  
5/1 1850  
 
Omtalt iKommentar
P. Botten-Hansen 28/4 1857  
Det norske Theater 23/7 1857  
R. Schulerud 9/6 1870  
F. Hegel 2/12 1874  
K. Hals 30/10 1890