• Brev
    Registrant: RIKKE (Henrikke) HOLST/TRESSELT
    Leveår: 1837–1923
    Kort beskrivelse: norsk skipsførerdatter og kjøpmannshustru.
Født i Bergen som datter av skipsfører Søren Doholt Holst og Katharine Krohn. Søster av Lars Holst og kusine av Sofie Holst, som Ibsen kjente fra Grimstad. Ibsen forelsket seg i Rikke Holst i Bergen våren 1853. De forlovet seg i hemmelighet, men hennes far forbød forholdet. I tillegg til diktene som her er trykt, danner historien med Rikke Holst bakgrunnen for diktene «Markblomster og Potteplanter» , «En Fuglevise» og første versjon av «Byggeplaner» , alle trykt første gang i Illustreret Nyhedsblad 14. mars 1858. Det er også dette forholdet Ibsen omtaler i brev til Peter Hansen 28. oktober 1870 som et «hurtigt knyttet og voldsomt afbrudt liebschafts-forhold», som lå bak Fru Inger til Østeraad. Rikke Holst giftet seg 12. juni 1856 i Bergen med kjøpmann Carl Wilh. Ludv. Tresselt (Digitalarkivet 2005, «Vigde i Bergen 1816–1911» ; Digitalarkivet 2009, «Døde i Korskirken sokn i Bergen 1912–1991» ; Koht 1954, b. 1, 96–100; M. Meyer 1971, 110–16, 160). Ibsen møtte Rikke Holst igjen da han besøkte Bergen i 1885 (Paulsen 1906, 121–27).
 
Mottaker avKommentar
22/5 1853  
6/6 1853  
[juni 1853]  
 
Omtalt iKommentar
C. Sontum 13/3 1895