Du er her:
  • Brev
    Registrant: [HANS CHRISTIAN] PETER HANSEN
    Leveår: 1840–1905
    Kort beskrivelse: dansk journalist, litteratur- og teaterhistoriker.
Skrev 1863 en prisoppgave om skjebneideen i gresk tragedie og utgav 1867 en bok om J.L. Heiberg. Skrev 1867–71 under merket «Cabiro» i Dagbladet. Ble 1869 sendt av dette som korrespondent til Suezkanalens åpning, der han ble kjent med bl.a. H.M. Stanley, og der han var sammen med Ibsen, som han også hadde møtt i Stockholm samme sommer. 1870 utgav han antologien Nordiske Digtere i vort Aarhundrede, med forfatterkarakteristikker (DBL), der Ibsen var representert med følgende dikt: «Byggeplaner» , «Forviklinger» , «Paa Vidderne» , «En Broder i Nød!» , «Agnes (samt mer fra Brand)» , «Lincolns Mord» (i annen utg. 1880 er Ibsen representert med noen flere dikt). 1872-80 utgav Hansen det litterært-estetiske ukebladet Nær og Fjern, der han sammen med C.Sta.A. Bille og Vilhelm Topsøe skrev politiske portretter (utgitt 1875 under pseudonymet Zodiacus i Parlamentariske Stjernebilleder). Bladet stod på konservativ side i 1870-årenes litterære og poltiske strid. 1880 ble Nær og Fjern slått sammen med Illustreret Tidende med Hansen som redaktør til 1884. I Nær og Fjern skrev Hansen om Samfundets støtter i VII nr. 282 og om Et dukkehjem i IX nr. 353; i Illustreret Tidende skrev han om Gengangere 1881-82, XXIII, 192-93 og om En folkefiende på Det kongelige Theater 1882, 302. Han skrev om Fruen fra havet i Reform (København) 23. februar 1889 (Ibsen-bibliografien; HFL 3, 59, 62, 71). 1881-88 formann for den københavnske journalistforening. Utgav 1886 Illustreret dansk Litteraturhistorie (2 b.) og 1889–93 Den danske Skueplads : illustreret Theaterhistorie. Utgav også anerkjente oversettelser av Molières Misanthropen (1880) og Fruentimmerskolen (1885) og Goethes Faust (1881–89). Utgav i 1890-årene flere nye oversettelser, bl.a. av Goethes Herman og Dorothea (1892) og Iphigenia paa Tauris (1893) og Schillers Wilhelm Tell (1895), og påbegynte en omfattende Goethe-biografi (fullført og utgitt av Raphael Meyer 1906). 1894–99 «kommittert» som kunstnerisk leder hos sjefen for Det kongelige Theater, der han satte opp Lille Eyolf, dansk premiere 13. mars 1895, Hærmændene paa Helgeland (2. og 3. akt) juni 1896, Samfundets støtter september 1896, John Gabriel Borkman, dansk premiere 31. januar 1897, og De unges Forbund mai 1899 (Rep.base). Var deretter til sin død teaterets sensor. 1883 titulær professor. 1899 etatsråd (DBL). Skrev om «‹Peer Gynt› paa Nationaltheatret» (Aftenposten 29. og 30. mars 1902, samtidig i det danske Nationaltidende) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
28/10 1870  
12/3 1888  
5/12 1889  
15/12 1894  
15/12 1894  
9/1 1896  
17/12 1896  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 22/9 1869  
F. Hegel 14/12 1869  
F. Hegel 10/10 1870  
F. Hegel 31/1 1871  
F. Hegel 8/2 1871  
F. Hegel 7/2 1872  
F. Hegel 8/8 1872  
B. Harrison 27/2 1889  
J. Elias 11/1 1891  
A. Larsen 30/12 1895  
A. Larsen 29/11 1896