• Brev
    Registrant: PETER FREDERIK STEENSBALLE
    Leveår: 1821–95
    Kort beskrivelse: norsk bokhandler.
Født i København. Fra 1848 bokhandler i Kristiania (Boyesen 1953; F 1875; HU 19, 490). Utgav 1850 Catilina i kommisjon for Ibsen og O. Schulerud. Tegnet desember 1850 kontrakt med O. Schulerud om å utgi Ibsens Kjæmpehøien, men denne ble ikke oppfylt (HIS 1k, 227).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 22/12 1868  
F. Hegel 28/2 1869  
F. Hegel 2/12 1874  
F. Hegel 27/1 1875  
F. Hegel 28/1 1875