• Brev
    Registrant: PETER [CHRISTIANSEN] VOSS
    Leveår: 1837–1909
    Kort beskrivelse: norsk skolemann.
1861 filologisk embetseksamen. Grunnla 1863 Aars og Voss’ Latin- og Realskole i Kristiania sammen med Jonathan Aars. Den var en tid Nordens største og fikk stor betydning for pedagogikken i hele den høyere skole, med bl.a. fellesundervisning for kvinner og menn. Voss’ spesialområde var tyskundervisning. Utgav en rekke lære- og skolebøker, skrev en mengde artikler, grunnla 1879 sammen med danske Herman Trier det pedagogiske tidsskrift Vor Ungdom og var medlem av skolekommisjonen 1890. Publiserte også hyppig internasjonalt og var medlem av en rekke innen- og utenlandske pedagogiske selskaper og institusjoner (NBL; St. Olav).
 
Mottaker avKommentar
29/5 1896  
5/9 1898  
 
Omtalt iKommentar
Stortinget [mai 1895]