Du er her:
  • Brev
    Registrant: [JACOB] JONATHAN AARS
    Leveår: 1837–1908
    Kort beskrivelse: norsk filolog og skolemann.
Startet 1863 Aars og Voss’ Latin- og Realskole i Kristiania sammen med Peter Voss. Inspirert av Knud Knudsen ble han sentral i utviklingen av en rettskrivning basert på den «dannede dagligtale», bl.a. med Retskrivningsregler til Skolebrug (1866) (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888