• Brev
    Registrant: OSCAR [ARNOLD] WERGELAND
    Leveår: 1844–1910
    Kort beskrivelse: norsk maler.
Sønn av Sverre Nicolay Wergeland, som var fetter av Henrik Wergeland og Camilla Collett. Faren forlot familien og reiste til Amerika, og svak økonomi vanskeliggjorde utdannelsen. 1865 og 1867 ved J.F. Eckersbergs malerskole. 1869/70 ved kunstakademiet i København. Hadde deretter kontorjobb. Ble 1873 innvilget kunstnerstipend og var 1873–76 i München, fra 1874 under Wilhelm von Lindenschmit og Arthur Georg von Ramberg. Bodde deretter i München til 1889. Malte flere historiske bilder – Nordmennene lander på Island (1877), Dyvekes død (1878), Norske vikinger (1879) – men også et portrett, Den svenske maler Karl Reinhold Callmander (slutten av 1870-årene), og fra 1877 flere kirkemotiver. Arbeidet 1882–85 med sitt mest kjente verk, Eidsvold 1814. Fra 1889 bosatt i Kristiania (Lange & Ljøgodt red. 2002, 278–88; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
30/3 1884  
 
Omtalt iKommentar
L. Dietrichson 29/4 1877