• Brev
    Registrant: OLAF (Ole) SKAVLAN
    Leveår: 1838–91
    Kort beskrivelse: norsk forfatter og litteraturhistoriker.
Skrev i studietiden den mest kjente norske studenterkomedie Gildet paa Mærrahaug eller Den fortryllede Agurk : romantisk Drama i to Akter af Jokum Pjurre, publisert i Blade fra Samfundet 1857 (ny utgave 1876), en parodi på Ibsens Gildet paa Solhoug og Olaf Liljekrans, på L. Dietrichsons dikt Olaf Liljekrans og på H. Hertz’ Svend Dyrings Huus, oppført første gang på Det Norske Studentersamfunds scene 10. november 1858 og siden en rekke ganger både der og på andre scener. 1861 juridisk embetseksamen. 1862 studiereise til Tyskland og deretter et par år manuduktør i jus. 1862 grunnlegger og første (anonyme og hemmelige) redaktør av vittighetsbladet Vikingen (sammen med Johan Vibe og Johan Hegermann Schønheyder), men trakk seg snart ut av redaksjonen da han 1862–63 ble stortingsreferent. 1865–66 igjen stortingsreferent. 1866–67 studiereise til Frankrike og Italia. 1867/68 artistisk direktør ved Christiania Theater. 1869 en av grunnleggerne av den kulturradikale venstreavisen Dagbladet. Etter en ny utenlandsreise var han 1870–75 lærer ved både Gjertsens skole og Aars og Voss’ latin- og realskole. 1871 universitetsstipendiat i litteraturhistorie. 1873 doktorgrad på avhandlingen Ludvig Holberg som Komedieforfatter : Forbilleder og Eftervirkninger. Fikk 1875 stipend til studier i Frankrike og England. 1877–91 ekstraordinær professor i europeisk litteraturhistorie. Publiserte 1877 i Nyt norsk Tidsskrift den første i en rekke artikler om Henrik Wergeland. Disse bidro til å etablere Wergeland som politisk radikaler og forløper for venstrepartiet. Hadde 1882–84 permisjon og oppholdt seg utenlands, mest i Tyskland og Frankrike. 1882–87 utgav han sammen med Ernst Sars Nyt Tidsskrift (HFL; NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
12/11 1881  
24/1 1882  
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 30/1 1875  
Stortinget 13/6 1888